Hvad er en bychef

For at sikre en målrettet og strategisk effektfuld indsats ansættes der en bykoordinator, der skal være tovholder på arrangementerne i byen.

Det er planen, at der årligt skal være 1-2 prioriterede, større arrangementer, som skal samle hele byen, og desuden en række mindre initiativer.

Bykoordinatoren skal fungere som bindeleddet mellem virksomheder, foreninger, frivillige og offentlige institutioner og skal have ansvaret for alt det praktiske omkring planlægning og gennemførsel af arrangementerne.

Endelig er bykoordinatoren ansvarlig for løbende at holde pressen interesseret i at fortælle om arrangementerne, med den overordnede strategiske indsats som ramme, som videre kan anvendes til at skabe interesse fra pressen udenfor Nakskovs grænser.

Dermed er bykoordinatoren med til at styrke byens liv både lokalt og udadtil, hvilket kan skabe positiv opmærksomhed omkring Nakskov fra et nationalt plan.

Nakskov Bychef

Download CV