Lad os få det bedste ud af Nakskov Byjubilæum 2016!

Onsdag d. 18/6 kl. 19.00-22.00
Nakskov Idrætscenter

Nakskov Handel & Erhverv, ”Nu tæller kun handling” og Rotary håber på et stort fremmøde hvor vi kan igangsætte tilrettelæggelse og koordinering af de mange aktiviteter der planlægges i forbindelse med byjubilæet. NHE, NTKH og Rotary er med i koordinationsgruppen for Byjubilæets aktiviteter.

Velkomst ved Niels Halm og Mette Rix
Ordstyrer John Povlsen, Rotary

Hvad er Nakskovs unikke profil og muligheder – fra et historisk perspektiv
Oplæg om Nakskovs historie v/Henning Bech Johansen

Byjubilæet som springbræt
Oplæg v/Trevor
Davies Trevor Davies vil holde et oplæg om hvordan vi kan anvende Nakskovs 750 års fejring som et første skridt i en ny epoke for byen. Vi skal gøre status over hvor byen er lige nu og hvad vi ønsker den skal udvikle sig til. Trevor er uddannet byplanlægger og har i over 30 år arbejdet i krydsfeltet mellem kultur og by/regionsudvikling bl.a. som direktør for København Kulturby ´96. Han har været rådgiver for bl.a. Amsterdam, Liverpool, Norwich, Stavanger og arbejder p.t. med Sofia, kandidat for EU Kulturby 2019.

Hvor skal vi satse?
Gruppe diskussion af oplæg og forslag til indsatsområder. Gruppernes ideer og forslag samles i et idékatalog, der bruges af koordinationsgruppen, til videre koordinering

Tilmelding: bychef@nakskovhandel.dk

Der arbejdes med følgende 4 forskellige temaer i grupperne.
1) Den historiske by og byrummet
2) Nakskov Fjord
3) Lolland Danmarks Fødevareregion
4) Kultur, events og innovation. Ved din tilmelding skriv hvilken gruppe du ønsker at deltage i.

S.U. 16/6-2014

 

 

Referat fra informationsmøde på Nakskov Bibliotek, d. 28/10 kl. 19.00-22.00.

Velkomst ved Niels Halm

Ordstyrer: Henriette Lund Petersen

Få skriv fra Niels H. til at copy paste ind her.

 

Indledning v Henrik Høegh

Hvad arbejder kommunen med frem til byjubilæet?

F.eks ny flot havnefront, der dog kræver at der skaffes en masse penge. Det er Bychefen, Phillip Rasmussen samt Udvikling og Erhverv der sammen skal skaffe 35 mill kr.

Der ses også på om der skal bygges en sluse port, da der jo er klimaforandringer på vej med højere vandstand.

Den nye spændende skolegård skal være åben uden for skolens åbningstid.

Ny strandpromenade. Frugtlunde, beplantninger på tomme grunde i bymæssig bebyggelse og hvor lokale frivillige passer området. Dertil kommunalt restareal kan omdannes til dyrefolde, f.eks med græssende får.

Andre ideer kan nok ikke være på plads til byjubilæet.

Vi vil arbejde meget på kommunens fremtoning. Gamle grimme bygninger der ejes af Nakskov Millfood bliver fjernet.

Byrumsprogrammet er en 5 årig periode.

 

Nakskov Fjord og Nakskov Middelalderby

15 minutters oplæg v/ Arkitekt Philip Rasmussen

 1. Projekt 1. Vores Fjord. Danmarks højeste badevands temperatur. Badebroen ved Hestehoved skal gøres længere, så den atter bliver Danmarks længste badebro.
 2. Projekt 2. Det bæredygtige Fjordfiskeri. Et projekt på Langø med store rygeovne.
 3. Projekt 3. Flere Turister. Der er et ønske om at udvikle campingpladsen på Hestehoved til noget der ligner feriehus området ved Nysted.
 4. Projekt 4. Lettere og smukkere adgange. Ny national cykelrute kommer til at løbe fra Tårs, gennem Lindelse, Hestehoved og ind til byen.
 5. Vores by: En god forretning. En by med en rigtig god havn med masser af erhvervsaktiviteter. Hvad er konsekvenserne af de ting vi gør.
 6. Fokus på indfaldsvejene. De skal forskønnes, så vi kan komme fordommene til livs og gøre byen mere attraktiv at bo i, og dermed få huspriserne til at stige.
 7. Vandtårnet kan smukseres med midler fra By, bolig og landdistrekter.

 

Middelalderfestival og Middelaldermarkeder

15 minutters oplæg v/ Sognepræst Martin Egerup

Martin foreslår sammen med Niels et middelaldermarked som en del af Nakskovs fejring.

Bed om at få tilsendt filen fra Martin til at sende med rundt…..

 

Oplæg fra de 3 arbejdsgrupper med forslag til 3 projekter der foreslås gennemført i 2016.

1)      Den historiske by og Byrummet, 3projekter

 1. Historiske vejskilte i indre by
 2. Byen som opholdsrum. Møbler på særligt udvalgte steder. F.eks. liggestole i træ. Så store at folk ikke uden videre kan rende med dem. Gerne tegnet af en lokal arkitekt. Gerne i samarbejde med kommunens byrumprojekt.
 3. Gå selv byvandring. Folder på nettet med udvalgte historier. Rute rundt om i byen markeret f.eks med Nakskovs Byvåben. Evt også apps på Det naturlige Lolland samt diverse hjemmesider.

 

2)  Nakskov Fjord, /Havnen. Søren Frederiksen. Har købt Bakkehuset.

a. Den levende havn. En ny start. Masser af aktiviteter. Masser af liv, boder, bad, spisesteder, kulturhus, evt Toldboden. Husbåde, udsigtstårn,

 

3)      Kultur, events og innovation, Lise Simon. 3 projekter i eet.

 1. Kunstprojekt. Husbesøg i 2016. Tyske og danske kunstnere.
 2. 4 Nøgler – Byens Porter
 3. Multikulturdag. På Axeltorv.

 

Eventet skal ske 3. weekend i juni i 2016. Budget 680.000 kr.

Næste møde 7.1.2015 kl. 19.00 hos Sanne og Steffen, Gallemosevej 24, 4900 Nakskov

 

Etablering af nye grupper f.eks. Kulturhus i Nakskov.

 

Gruppe diskussion af de foreslåede projekter. 20.30 – 21.30

 

Opsamling

Den historiske by/byrummet:

Næste møde: 27/11 kl 14.15 til 15.30. Alle fra første møde bliver inviterede. Grene dialog med Park/vej

Kultur / events: Kunstforening: Ørnsholt bog, Ravnen om lanterner, landskamp håndbold, Malerskole for alle byens borgere og efterfølgende udstilling, NHE: Fester/arrangementer/events, Fjorddage, Veterantræf, filmfestival omkring film af, for, om Nakskov, f.eks Anna Sofie Hartmann, Samarbejde mellem Maribo og Nakskov, Kæmpe korstævne Lollandskor som skydes af i 2016.

Nakskov Fjord/Havnen. Jokeren i Havnen. Færge fra 1923 bygget på Havnen inviteres hertil, servering ombord, stikker 2 m, Hestehovedet: Der tages kontakt til Anger for at høre hvad der sker. Indrefjorden… mere liv… Boder på havnen,

Amatørscenen: Masser af ideer, åbne overfor input. Arbejder på noget der strækker sig over hele jubi året og hægter sig gerne på andres arrangementer. Stort som småt.

Middelalderfestival

Jørgen fra Musikskolen: Hjemve projekt Hjemve fest for tidligere og nuværende Nakskovitter, Fanefest, det Lange Ølbord gennem Søndergade, masser af musik med grupper der eksisterede i 60érne, pigtråd,   klassiske koncerter af Nakskovitter/tidligere Nakskovitter i kirken. Årgangsfester for gymnasier, skoler m.m.

Andre…..

Pilgrimsrute mellem Maribo og Nakskov.

Landart over hele Lolland som forbinder Lolland med Guldborgsund. Bl.a. forbi Dodekalitten og ind til Nakskov og ud til den kommende skulptur på Hestehovedet.

 

Der er et særligt sted i Danmark