"Nu tæller kun handling", er et initiativ fra Nakskov Handel & Erhverv. Nakskov Handel & Erhverv har sammen med Lolland Kommune ansat en bychef, som har til opgave sammen med professionelle samarbejdspartnere at skabe vækst i Nakskov.

Formålet med projektet er at styrke og fremtidssikre Nakskovs  handels- og erhvervsliv samt sikre, at erhvervslivet og deres ansatte i fremtiden kan være med til, i samarbejde med lokale foreninger, frivillige og offentlige institutioner, at sikre et stærkt fundament af frivillige, der på organiseret vis kan løfte større projekter. Det kan være både ’manpower’, altså fritstilling af årsværk, samt deltagelse i løsning af konkrete sociale eller kulturelle opgaver/projekter.

Hvis vi i fremtiden skal være i stand til at tiltrække og fastholde virksomheder og kvalificeret arbejdskraft, kræver det, at Nakskov er en attraktiv og dynamisk by med spændende arrangementer og attraktive aktiviteter. Det kræver ikke mindst, at alle tager aktivt del i at udvikle byen. Det er formålet at samle alle de stærke kræfter, der er i Nakskov, både erhvervsliv, handelsliv, borgere, foreninger og offentlige institutioner, i et stærkt netværk, der sammen kan løfte byen og stå bag større arrangementer og attraktive aktiviteter. I første omgang er netværket dog et rent erhvervsnetværk med den primære vision, at erhvervslivet går aktivt ind i et samarbejde med organisationer (sport/kultur) og frivillige om at udvikle området og aktiviteterne, så området løftes til gavn for alle.