Onsdag d. 18.6.2014 – Lad os få det bedste ud af Nakskov Byjubilæum 2016!

 

Referat gruppe 1: Den historiske by og byrummet

1. Målet:
Formidling af historien og vores egen identitet på to måder:

* Den lette måde med bedre skiltning, foredrag om kendte personer, udvikling af apps osv.

* Den lidt mere krævende: formidling af bygninger f.eks. Dronningens Pakhus, åbne torvet op mod kirken for at skabe bedre sammenhæng mellem de to steder, formidling af Ørnsholt-bygninger osv.

2. Hvilken metode fremmer rejsen mod målet?
Styregruppen skal hurtigst muligt igangsætte en arbejdsgruppe, som går konkret i gang og er opmærksom på at invitere andre åbent ind i gruppen, f.eks. de unge.

3. Idé som fremmer målet:
Bedre information om og skiltning af historiske steder i Nakskov.

Gruppen fremkom med følgende ideer på mødet:

Vejskilte med historiske forklaringer om stedet/vejnavnet.

Byens gamle kanoner genopstilles og bruges til at formidle historien om Nakskov som fæstningsby.

En rute/vandring gennem byen, som markeres i fortovet med f.eks. en stjerne, og som refererer til en folder, der kan downloades af turister. Se f.eks. http://www.visitranders.dk/sites/default/files/asp/visitranders/Pdf/VisitRanders/stjerneruten_dk.pdf

Bygningsforbedringsfonden indtænkes i renovering af huse i byen.

Der skal gøres noget ved byrummet, f.eks. kunne Dronningens Pakhus renoveres udvendigt.

Formidle historierne om Nakskov i forhold til Svenskekrigen, Englandskrigen, værftsperioden og huske at se fremad.

Fortælle om Bresemann og H.N. Andersen.

Lave et nyt samlingssted, f.eks. Dronningens Pakhus eller et oplevelseshus i karréen mellem kirken og torvet med formidling til fremtidens turister.

Historien skal være mere synlig.

Byens rum skal bruges til at få flere penge fra f.eks. cykelturister, krydstogtsturister, der skal laves en oprydning i bykernen.

Historien kontra fortællingen om det nutidige, normale liv.

Nakskov 1931 – formidling af arbejderbevægelsens historie.

Markering i vejen af middelalder-Nakskovs omkreds.

Der er mangel på info-skilte ved indfaldsvejene til byen.

App med QR-koder, der fortæller om hvad der sker i Nakskov hver dag. Godt til turister.

Kendte personer fra Nakskov som turistfortællinger, f.eks. om Jutlandia, H. N. Andersen, arbejderhistorie osv. som foredrag.

Skulpturprojekt er undervejs. Skal inddrages i byrummet.

Husk, at bænke skal stå i solen!

Middelaldermarked på kirkepladsen.

Ny fortælling om Nakskov, der tager ejerskab til den dårlige historie – vise at problemet kan blive løsningen.

Nakskov er en guldgrube, som skal formidles bedre.

Nakskov skal være en pæn by.

Der kunne være en mulighed for, at turister kan ringe op til et telefonnummer, og få formidlet historien via telefonen via indspillede fortællinger.

Der kunne opstilles flotte liggestol dér, hvor der er flotte udsigter i byen.

Den gamle musikskolen/det gamle bibliotek i Klostergade skal have en ny funktion.

Vandtårnet skal have en ny funktion.

Vi skal finde vores identitet ved hjælp af historien. 2016 er 100-året for arkitekt Ørnsholts ankomst til byen.

Man kunne have gamle film kørende på en flise om sommeren, eller på sukkerfabrikkens skorsten.

Formidle at Nakskov er en arbejder- og industriby samt en søfartsby.

 

 

Referat fra informationsmøde på Nakskov Bibliotek, d. 28/10 kl. 19.00-22.00.

 

Den historiske by og byrummet

 

Idé 1: Historiske vejskilte

O      Der opsættes vejskilte med en historisk forklaring på udvalgte gader i den indre by.

O      Lokale og turister vil kunne orientere sig bedre om byens historie.

O      Pris: ca. 50.000 kr.

O      Teksten udarbejdes af lokalarkivet/Museum Lolland-Falster

 

Idé 2: Byen som opholdsrum

O      Der opsættes liggestole/opholdsmøbler af træ på udvalgte steder i byen, hvor der er grønt eller en god udsigt.

O      Lokale og turister kan slå sig ned og nyde Nakskov

O      Pris: skal undersøges

       

Idé 3: ”Gå-selv” byvandring

O      Der udarbejdes en byvandrings-folder med historier fra Nakskov. Folderen kan hentes på nettet.

O      En rute gennem byen markeres i folderen. Samtidig findes en form for markering i vejen, f.eks. Nakskovs byvåben.

O      Pris: 50.000 til markering i vejen.

O      Teksten udarbejdes af lokalarkivet, turistbureauet og Museum Lolland-Falster

 

Der er et særligt sted i Danmark