Nyhedsbrev nr. 2

 

Vi skal udnytte Byjubilæet i 2016

NTKH har nedsat en styregruppe der skal sikre en koordinering af de mange aktiviteter som organisationer og foreninger allerede har igangsat i forbindelse med byjubilæet. 18/6 afholdes et Informationsmøde i samarbejde med Nakskov Handel og Erhverv og Rotary med oplæg fra blandt andet Trevor Davies der vil sætte fokus på hvorledes vi kan anvende året til at markere en ny epoke for Nakskov. Byjubilæet vil sætte fokus på Nakskov Middelalderby, Nakskov Fjord, fødevarer, innovation og events.

Kunstprojekter tiltrækker flere turister

Statens Kunstfond og Lolland kommune har givet tilskud til et større skulpturprojekt der står færdigt i 2016. Ideen er at kunstneren lader sig inspirere af Nakskovs historie. Der findes en række større skulpturprojekter i Norden. Tendensen disse steder har været et øget turisme besøg og at de besøgende bliver længere i byen/området og dermed giver øget omsætning til handels og erhvervslivet. NTKH arbejder sammen med Nakskov fjorddage om etablering af en Litteraturfestivalen Peter Freuchen og håber at vi allerede i efteråret har skaffetmidler til at igangsætte et pilotprojekt.

Nakskov Fjord

Efter Nordea fondens besøg på Nakskov fjord er det i samarbejde med Lolland kommune og Nakskov fjords brugergruppe besluttet at der inden 1/10 udarbejdes  ansøgning om at blive certificeret som Naturpark af Friluftrådet. Dermed skulle en certificering kunne godkendes inden 1/1 2016.Nordea fonden har desuden foreslået at der indsendes en samlet ansøgning med fokus på en informationskampagne dækkende Nakskov fjord, Maribo Søerne og Guldborgsund. 

 

Vi lobbyer for Nakskov

NTKH har haft møder med flere fonde som vi håber kan bringes i spil i spil for at støtte de initiativer som Lolland kommune allerede har taget til at opgradere Nakskov fjord og Nakskov middelalderby. Der er flere byer og kommuner der har bedt om flere oplysninger om baggrunden for etableringen af ”Nu tæller kun handling”.

Lolland kommune

Vi har indgået en samarbejdsaftale  med Lolland kommune der skal sikre en bedre koordinering af projekterne i Nakskov.

NTKH indgår i den arbejdsgruppe der nedsættes af Lolland kommune om udviklingen af Byrummene. Der afholdes de kommende måneder en række møder der sikrer at borgerne er inddraget i udformningen af det endelige byrumsprogram.

 

Råd og vejledning til de lokale foreninger og organisationer

NTKH er blevet konsulteret på ca. 12 lokale projekter. Vi har rådgivet  om  fundraising, projektorganisering. Eksempelvis har vi i øjeblikket et tæt samarbejde med Sukkermuseet der gerne vil flytte til bedre lokaler.

Faste poster og projekter

NTKH Sidder med i:

-          Nakskov Handel og Erhvervs aktivitetsudvalg

-          Nakskov Handel og erhvervs juleudvalg

-          brugergruppen – Nakskov Fjord

-          Byrumsgruppen Nakskov nedsat af Lolland kommune

 

Organisation

NKH har fået 2 medarbejdere stillet til rådighed fra jobcentret. Deres arbejdsopgaver er blandt andet at være behjælpelig med opdatering af hjemmeside/Facebook.

 

Niels Halm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er et særligt sted i Danmark